bxh bđn

bxh bđn – bxh bđn

Top 10 ĐTQG mạnh nhất thế giới theo BXH FIFA tháng 10/2017 gồm có. 10. Peru 1160 điểm, tăng 2 bậc. 9. Chile  1173 điểm, giữ hạng. 8. Tây Ban Nha 1218 điểm, tăng 3 bậc. 7. Pháp 1226 điểm, tăng 1 bậc. 6. Ba Lan 1323 điểm, giữ hạng. 5. Bỉ 1333 điểm, giữ hạng. 4. Argentina 1445 điểm, giữ hạng. 3. Bồ Đào Nha 1446 điểm, giữ hạng. 2. Brazil 1619 điểm, giữ hạng. 1. Đức 1631 điểm, giữ hạng. BXH top 10 ĐTQG mạnh nhất thế giới tháng 10/2017.

Xem thêm:  fabian vy ngọc
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$