bxh vleague2019

bxh vleague2019 – bxh vleague2019

1. Hà Nội FC | Hiệu số: 11 | Điểm: 10

2. TP HCM | Hiệu số: 4 | Điểm: 10

3. Hải Phòng | Hiệu số: 2 | Điểm: 9

4. B.Bình Dương | Hiệu số: 2 | Điểm: 7

5. Sài Gòn FC | Hiệu số: 1 | Điểm: 7

6. Than Quảng Ninh | Hiệu số: -1 | Điểm: 7

7. SLNA | Hiệu số: -1 | Điểm: 7

8. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 0 | Điểm: 5

9. HAGL | Hiệu số: -1 | Điểm: 3

10. Nam Định | Hiệu số:  -2 | Điểm: 3

11. Khánh Hòa | Hiệu số: -4 | Điểm: 3

12. Viettel | Hiệu số: – 4 | Điểm: 3

13. Quảng Nam | Hiệu số: -3 | Điểm: 2

14. Thanh Hóa | Hiệu số: -4 | Điểm: 2

Xem thêm:  10 cầu thủ giàu nhất thế giới
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$