số áo 29

số áo 29 – số áo 29

1. Bùi Tiến Dũng (GK) 

2. Phạm Xuân Mạnh 

3. Nguyễn Trọng Đại 

4. Bùi Tiến Dũng 

5. Huỳnh Tấn Sinh 

6. Lương Xuân Trường 

7. Đỗ Hùng Dũng 

8. Phạm Đức Huy

9. Nguyễn Văn Toàn

10. Nguyễn Văn Quyết

11. Nguyễn Anh Đức

12. Nguyễn Phong Hồng Duy

13. Hà Đức Chinh

14. Nguyễn Công Phượng

15. Nguyễn Thành Chung

16. Phan Văn Đức

17. Vũ Văn Thanh

18. Đỗ Duy Mạnh

19. Nguyễn Quang Hải

20. Đoàn Văn Hậu

21. Trần Đình Trọng

22. Nguyễn Văn Hoàng (GK)

23. Đặng Văn Lâm (GK)

24. Hoàng Minh Tuấn

25. Nguyễn Tiến Linh

26. Trịnh Văn Lợi

27. Trần Minh Vương

28. Triệu Việt Hưng

29. Lê Phạm Thành Long

30. Lê Văn Sơn

Xem thêm:  thứ hạng của espanyol
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$